Özel Kalem Bilgi Akış Otmoasyonu Yazılımını ;

 • Bakanlıklar
 • Genel Müdürlükler
 • Daire Başkanlıkları
 • Sendikalar
 • Bankalar
 • Büyükşehir Belediyleri
 • Belediyeler
 • İlçe Belediyeleri
 • Valilikler
 • Odalar
 • Vakıflar
 • Dernekler
 • Kurumsal Şirketler

Kullanabilirler.


Özel Kalem Birimleri hizmetinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan Bilgi Akış Otomasyon Programı, Özel Kalem Müdürlüğü, Halkla İlişkiler, Evrak, Sekreterlik ve Amirleri bünyesinde tek veri tabanı ve internet ağı üzerinden çalışabilecek yetkilendirme usulünce bağımsız kullanıcılar tarafından veri girişi yapılabilecek bir yazılım olarak tasarlanmıştır.